Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button


Kredit

Läs om att öppna och höja din kreditgräns hos ADI
 

Ja, våra kunder har kreditalternativ baserat på deras årliga försäljning och uppskattade kreditutgifter. Efter din kundansökan kan du också ansöka om kredit. Du kommer få e-postmeddelande från vår kreditavdelning när din ansökan godkänns.
Vi utökar kredit till våra kunder baserat på kreditkontroll. Övrig företagsinformation, liksom reviderad ekonomi, kan krävas för större kreditbeviljanden.
Ja, kunder kan välja att inte ansöka om en kreditgräns hos ADI. Vi vet att vissa kunder hellre betalar för beställningar vid köptillfället. Var medveten om att kunder som inte öppnar en kredit hos ADI måste betala för beställningar i sin helhet när de tar emot sin beställning.
Kunder kan begära en höjning av sin kreditgräns antingen med sitt respektive säljteam eller hos kreditanalytikern som tilldelats deras konto. Ytterligare information kan vara nödvändig för att höja kreditgränsen.
Du kan börja använda kredit hos ADI så snart vår kreditavdelning via e-post meddelar dig om att din ansökan har godkänts.
Efter kvalificering är ADI:s kreditvillkor 30 dagar.
close button