Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button

Populära länkar - Terms of Use


Webbplatsvillkor
ADI Global Distribution AB [“ADI”] tillhandahåller webbplatsen www.adiglobal.se. ADI är registrerat i Sverige [org nr 556217-3848]. Vår registrerade adress är Ormbergsvägen 8,117 67, Stockholm, Sverige. E-postadress: [email protected].
Dessa webbplatsvillkor anger, tillsammans med vår sekretesspolicy, villkoren som gäller för dig när du använder webbplatsen. Vi kan från tid till annan ändra webbplatsvillkoren. Besök inte webbplatsen om du inte accepterar något av webbplatsvillkoren.
Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra webbplatsen när som helst utan förvarning och utan något ansvar gentemot dig om webbplatsen är otillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomst till webbplatsen när som helst utan förvarning.
De tjänster som tillhandahålls på ADI:s webbplats inkluderar information om produkter, tillgänglighet, produktpriser, orderstatus [spåra orderstatus via ADI:s webbplats efter att du har loggat in eller via e-postavisering från ADI:s webbplats], historik över köpta produkter och transaktioner samt beställningsprocesser.
Onlineköp
För alla försäljningstransaktioner ingångna på ADI:s webbplats gäller våra försäljningsvillkor som finns på https://www.adiglobal.se/TermsAndConditionsPage, och som införlivas häri genom hänvisning och kompletteras av nedanstående villkor.
Orderprocess
Genom din beställning gör du en offertförfrågan till oss innebärande att du vill köpa varan i den lagda beställningen. När du har lagt beställningen för att köpa varan från oss visas ett meddelande på ADI:s webbplats som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Detta meddelande utgör endast en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och utgör således inte en bekräftelse på att vi har accepterat din offertförfrågan om att köpa varorna i den lagda beställningen. Den orderbekräftelse som du får via e-post utgör också enbart en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och inte en bekräftelse på att vi har accepterat din offertförfrågan om att köpa de beställda varorna.
Tillgänglighet
Vi visar tillgänglighet för de flesta produkter vi säljer på ADI:s webbplats, men inte för alla. Trots våra ansträngningar kan det förekomma felaktigheter i informationen. Vi verifierar varans tillgänglighet när vi behandlat din order.
Information om ADI:s upphovsrätt
ADI tillåter att du enbart för privat och icke-kommersiellt bruk kopierar dokument publicerade av ADI på webbplatsen, förutsatt att alla kopior som du framställer av dessa dokument bibehåller upphovsrättsliga och andra äganderättsliga notiser angivna däri. Förutom där det uttryckligen anges ska ingenting i detta stycke tolkas som beviljande av en licens eller rätt att använda upphovsrättigheterna tillhörande ADI eller något av dess holdingbolag, koncernbolag, dotterbolag eller ADI:s innehållsleverantörer. Inget material som är tillgängligt på ADI:s webbplats får lagras, överföras på något sätt [inklusive, men inte begränsat till, genom elektronik, mekanik, skanning, fotokopiering eller inspelning] utan föregående skriftligt tillstånd från ADI.
Immateriella rättigheter
Allt innehåll på ADI:s webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala hämtningsfiler, datasamlingar och programvara tillhör ADI eller dess innehållsleverantörer och skyddas av all internationell upphovsrättlagstiftning.
Inget angivet häri ska tolkas som beviljande, underförstått, genom estoppel eller på något annat sätt, av en licens till något patent, varumärke eller annan immaterialrätt tillhörande ADI [dess koncernbolag och dotterbolag] eller någon tredje part. ADI [dess koncernbolag och dotterbolag] lämnar inga garantier om att varje användning av den information som finns på webbplatsen inte gör intrång på sådant patent, varumärke eller annan immaterialrätt som tillhör ADI [dess koncernbolag och dotterbolag] eller någon tredje part.
Skriva kommentarer
ADI kan tillhandahålla bloggar så att du kan skriva kommentarer till oss och andra användare. Vi förhandsgranskar inte kommentarer innan de publiceras. Däremot redigerar vi eller tar bort material när vi anser att det är nödvändigt, enligt vårt eget gottfinnande eller om vi har informerats om olämpligt eller olagligt innehåll. Du behöver inte registrera dig på webbplatsen för att skriva en kommentar. Observera att vi inte behöver stödja innehåll som publiceras av användare. När du skriver kommentarer måste du undvika:
 • Språk som kan uppfattas som stötande, förolämpande, ärekränkande, oanständigt, skadligt, trakasserande, kränkande, hotfullt, hatfullt, grovt, vulgärt, obscent, pornografiskt, profant, sexuellt, sexistiskt/rasistiskt/kulturellt eller etniskt kränkande
 • Personligt identifierbar information, såsom e-postadress, onlinenamn eller telefonnummer och allt innehåll avsett för att få lösenord eller information om användarkonto/personuppgifter från andra källor
 • Reklam eller kommersiellt innehåll som främjar produkter eller tjänster
 • Skräppost, kedjebrev och spam
 • Att framställa dig och uppträda som någon annan [var dig själv]
 • Falskt, vilseledande, felaktigt, svekfullt eller bedrägligt innehåll
 • Information som bryter mot lokala, statliga, federala eller internationella lagar.
 • Virus
Åtkomst till ADI:s webbplats och kontosäkerhet
Du ansvarar för att:
 • tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om ditt konto och underhålla och uppdatera informationen för att hålla den aktuell och fullständig,
 • säkerställa att alla personer som har tillgång till ADI:s webbplats är medvetna om dessa webbplatsvillkor och följer dem,
 • bibehålla konfidentialitet i fråga om ditt onlinekonto och lösenord samt begränsa tillgång till din dator eller mobila enhet; du godkänner att du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på eller via ditt konto eller lösenord.
 • För att få tillgång till ADI:s webbplats eller vissa av de resurser som webbplatsen erbjuder kan du uppmanas att tillhandahålla vissa registreringsuppgifter eller annan information. Din användning av ADI:s webbplats är villkorad av att all information som du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller vid registrering på ADI:s webbplats eller annars, styrs av vår sekretesspolicy och du godkänner alla åtgärder vi vidtar i förhållande till din information enligt vår sekretesspolicy.
Du är införstådd med att ADI:s webbplats endast ska användas för ditt kommersiella bruk och att du använder dessa tjänster för ditt företags räkning. Du samtycker till att inte bereda någon obehörig person tillgång till ADI:s webbplats eller delar därav genom att förse dem med ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att meddela oss omedelbart vid obehörig tillgång till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse. Du samtycker även till att säkerställa att du loggar ut från ditt konto efter varje session. Du ska vara särskilt försiktig när du använder ditt konto på en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller spara ditt lösenord eller annan personlig information. ADI är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår vid underlåtenhet att följa det som står i detta avsnitt.
Begränsningar
När du använder den här webbplatsen samtycker du till att du inte får:

 • använda webbplatsen på något sätt som kan leda till uppmuntran till eller utförande av någon kriminell aktivitet eller för att främja företag, produkter eller tjänster,
 • använda oanständigt, hotfullt eller stötande språk inklusive, men inte begränsat till, förolämpande, ärekränkande, rasistiskt, sexistiskt, åldersdiskriminerande, homofobiskt eller sexuellt språk,
 • distribuera material som är olagligt eller inkräktar på upphovsrätter, innehåller reklam eller är oanständigt eller överföra filer som innehåller virus, trojaner eller annan skadlig programvara,
 • använda webbplatsen i något annat syfte än för ditt personliga bruk,
 • modifiera, översätta, bakåtkompilera, skapa härledda verk, visa offentligt, licensiera eller underlicensiera material från ADI:s webbplats eller på något sätt kommersiellt utnyttja material från ADI:s webbplats, förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts under dessa villkor,
 • ta bort notiser om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som finns i eller på ADI:s webbplats,
 • omformatera eller rama in någon del av någon webbsida som är en del av ADI:s webbplats,
 • skicka in något innehåll till ADI:s webbplats som falskt anger eller antyder att innehållet sponsras eller stöds av ADI,
 • använda ADI:s webbplats för att bryta mot säkerheten hos eller få obehörig tillgång till någon dator eller datornätverk eller annan enhet eller system [inklusive obehöriga försök att ta reda på lösenord eller säkerhetskrypteringskod],
 • använda ADI:s webbplats för att bryta mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.
Allmän juridisk information
Om du besöker ADI:s webbplats och svarar med information [exklusive personlig information som tas upp under internetsekretesspolicyn], inklusive frågor, kommentarer eller förslag om innehållet på ADI:s webbplats, ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och ADI har inget ansvar av något slag gällande sådan information och har rätt att mångfaldiga, använda, lämna ut och distribuera informationen till andra utan begränsningar. ADI har rätt att använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som finns i sådan information i alla syften inklusive, men utan begränsning till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som inbegriper sådan information.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKER DIN ANVÄNDNING AV ADI:S WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL PÅ EGEN RISK. ADI:S WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGA” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR VARKEN ADI ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR KOPPLAD TILL ADI NÅGON GARANTI I FÖRHÅLLANDE TILL WEBBPLATSENS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, KORREKTHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE GARANTERAR ADI ELLER NÅGON SOM ÄR KOPPLAD TILL ADI INTE ATT ADI:S WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL ÄR KORREKT, PÅLITLIGT, FELFRITT ELLER ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN SKER UTAN AVBROTT, ATT FEL KORRIGERAS, ATT VÅR WEBBPLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT ADI:S WEBBPLATS PÅ ANDRA SÄTT UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG ADI ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG SOM ÄR RELATERADE TILL ADI:S WEBBPLATS, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
PRODUKTGARANTIER FASTSTÄLLS I EVENTUELLA GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLS MED PRODUKTEN FRÅN TILLVERKAREN OCH ADI, DESS HOLDINGBOLAG, KONCERNBOLAG OCH DOTTERBOLAG, LÄMNAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER AV NÅGOT SLAG GÄLLANDE INFORMATIONEN ELLER PRODUKTEN SOM INFORMATIONEN HÄNVISAR, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM SÅDAN GARANTI UTGÖR DIN LAGSTADGADE RÄTTIGHET SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTS ATT BEGRÄNSAS ELLER AVTALAS BORT. Informationen på denna webbplats kan innehålla tryckfel.
I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska ADI eller någon av dess holdingbolag, koncernbolag, dotterbolag, anställda, agenter, befattningshavare eller ledning under inga omständigheter hållas ansvariga av någon person eller verksamhet för direkta, indirekta, särskilda, oavsiktliga skador eller följdskador som beror på användning av denna webbplats eller någon annan webbplats som ADI:s webbplats är länkad till, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlust av affär, verksamhetsstörning eller förlust av program eller information, även om ADI, dess holdingbolag, koncernbolag eller dotterbolag specifikt har meddelats om möjligheten för sådana skador. Utan hinder av ovanstående exkluderar vi inte eller begränsar vårt ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdlöshet eller vårdslöshet hos våra anställda eller agenter.
Reklam från tredje parter och länkar till tredje parts webbplatser
ADI kan på webbplatsen visa viss reklam eller vissa länkar från tredje parter och vi är inte ansvariga för innehållet i sådan reklam eller sådana länkar, eventuella produkter, tjänster eller annat material som är relaterat till sådan reklam, länkade webbplatser eller någon länk som finns i en länk som finns på en länkad webbplats. Vi är inte direkt eller indirekt ansvariga under några omständigheter mot någon för skador eller förlust som uppstår från eller i relation till användning, fortsatt användning eller förlitan på någon reklam som visas på webbplatsen, eventuella produkter, tjänster eller annat material som är relaterat till sådan reklam, länkade webbplatser från tredje part eller någon länk som finns i en länk som finns på en länkad webbplats.
Överlåtelse
ADI har rätt att överföra, delegera och överlåta ADI:s rättigheter och/eller skyldigheter under dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt tillstånd. Du har inte rätt att överföra, delegera eller överlåta avtal med dina rättigheter och/eller skyldigheter under dessa villkor.
Gällande lag
Alla tvister som uppstår med anledning av eller i samband med webbplatsvillkoren försöker vi lösa med dig på egen hand. Om du önskar att vidta rättsliga åtgärder mot oss ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av vid var tid gällande materiell svensk rätt.

close button