Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
Privacy Statement

Sekretesspolicy och cookies


Senast uppdaterad 03 januari 2019

 

 

              Inledning 

ADI Global Distribution AB. (”Företaget”, ”vår”, ”oss” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter vi samlar in om dig enligt vår sekretesspolicy och strävar efter att skydda din integritet.Den här sekretesspolicyn innehåller information om de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter när du besöker någon av våra webbplatser eller något av de program som innehåller en länk till den här sekretesspolicyn (benämns gemensamt ”webbplatser”) eller när du kontaktar oss.Den beskriver hur vi bearbetar personuppgifter som rör dig, vilken typ av personuppgifter vi samlar in, vilka syften vi använder dem för, vilka tredje män vi delar dem med och vilka rättigheter du har avseende den här typen av information.Personuppgifter utgörs av information eller en kombination av olika typer av information som samlats in och som kan göra det möjligt att identifiera dig.

 

Den här sekretesspolicyn gäller endast när du besöker någon av våra webbplatser som innehåller en länk till den här sekretesspolicyn samt när du kontaktar oss, till exempel för att lämna en kommentar, ställa en fråga eller begära hjälp av kundsupporten.De personuppgifter som företagets andra webbplatser, produkter, tjänster eller mobilappar (inklusive dem som tillhandahålls av våra koncernbolag) kan samla in om dig kan omfattas av andra sekretesspolicyer.Det är viktigt att du läser den här sekretesspolicyn, alla andra sekretesspolicyer och meddelanden som vi kan visa vid de tillfällen då vi samlar in eller bearbetar dina personuppgifter för att bli medveten om hur och varför vi använder din information.

 

Genom att kontakta oss, använda eller besöka våra webbplatser samtycker du till att vi bearbetar dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn.Din användning av våra webbplatser och all information du tillhandahåller via dem regleras av den här sekretesspolicyn och de tillämpliga villkoren för webbplatserna.

 

 

              VIKTIGT MEDDELANDE TILL INVÅNARNA I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES):INVÅNARNA I EES KAN VARA BERÄTTIGADE ATT MOTSÄTTA SIG VISSA TYPER AV BEARBETNINGSAKTIVITETER SOM OMFATTAR DE EGNA PERSONUPPGIFTERNA OCH SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET. DEN HÄR RÄTTIGHETEN KAN ÄVEN OMFATTA DE TILLFÄLLEN DÅ VI HAR ETT LEGITIMT INTRESSE AV ATT BEARBETA PERSONUPPGIFTER ELLER I DE FALL DÅ VI BEARBETAR PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED DIREKTMARKNADSFÖRING.VI KAN I VISSA FALL UPPVISA ÖVERTYGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR ATT FORTSÄTTA BEARBETA DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÄR I SÅDANA FALL INTE TVUNGNA ATT UPPFYLLA DIN BEGÄRAN.

 

Klicka på någon av länkarna nedan för att komma direkt till det avsnitt du vill läsa:

 

 1. Vår insamling av information
 2. Vår användning av information
 3. Den lagliga grunden för vår bearbetning av information
 4. Anonymisering av information
 5. Tiden för lagring av information
 6. Utlämnande av information
 7. Internationella överföringar
 8. Säkerhet
 9. Cookies
 10. Spåra inte
 11. Dina rättigheter
 12. Barns personuppgifter
 13. Länkar till andra webbplatser
 14. Kontakta oss

 

 1. Vår insamling av information

 

 1. Information som samlas in direkt från dig.

När du besöker våra webbplatser kan vi be dig lämna personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller utföra en transaktion du har efterfrågat.

Du kan även tillhandahålla personuppgifter när du kontaktar oss (till exempel för att lämna en kommentar, ställa en fråga eller begära hjälp av kundsupporten) eller när du registrerar ett konto för att kunna använda våra webbplatser.

De personuppgifter vi samlar in från dig när du använder våra webbplatser kan omfatta följande:

             

 

 • Identitetsuppgifter, till exempel namn, titel, namnet på ditt företag/organisation, e-postadress, telefon- och faxnummer och fysisk adress (till exempel gatuadress, ort, delstat/region, postnummer och/eller land).
 • Registreringsdata, till exempel den information du anger när du registrerar ett konto för att kunna använda våra webbplatser, inklusive användarnamn och lösenord.
 • Rekryteringsdata, till exempelinformation som har skickats i samband med en anställningsansökan eller förfrågan (enligt beskrivningen nedan).
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata, till exempel dina inställningar för reklam och dina prenumerationer på våra publikationer.
 • Ekonomisk information, till exempel kreditkortsinformation och annan ekonomisk information som lämnats i syfte att hjälpa oss underlätta dina köp av företagets produkter och tjänster via våra webbplatser.
 • Exportkontrollinformation, till exempel information om nationalitet, medborgarskap och bosättningsland, som vi behöver veta för att avgöra om vi enligt gällande bestämmelser om exportkontroll kan lämna ut information om vissa tekniker till dig.
 • Transaktionsdata, till exempelförfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster samt information om betalningar till och från dig.
 • Information om registrering av händelser, till exempel information du själv tillhandahåller när du fyller i elektroniska registeringsformulär.
 • Feedback från dig, till exempel feedback angående våra webbplatser och våra produkter och tjänster i allmänhet.

 

Om du inte lämnar den begärda informationen kan vi eventuellt inte tillhandahålla den tjänst du efterfrågar eller genomföra din transaktion.

 

 1. Information vi samlar in om dig.

Vi samlar in viss information om dina besök på våra webbplatser. Den här informationen kan omfatta följande:

 

 • Användningsdata, till exempel information om hur du använder våra webbplatser, vilka sidor du besöker, antalet byte som överförs, vilka länkar du klickar på, vilket material du använder, datumet och tidpunkten då du besökte webbplatsen, vilken webbplats som innehöll länken som dirigerade dig till någon av våra webbplatser samt andra åtgärder du utför på webbplatserna.
 • Tekniska data, till exempel din IP-adress, webbläsarens typ, funktioner och språkinställning samt datorns eller enhetens operativsystem.

 

Information om vilka typer av cookies som används på våra webbplatser finns i avsnittet om cookies nedan.

 

 1. Platsinformation.Vissa webbplatser kan, efterditt uttryckliga medgivande, samla in data om exakt platsinformation för din mobila enhet i realtid.

Den här informationen utnyttjas endast för att underlätta din användning av webbplatserna.

Platsinformationen för din mobila enhet kan delas med våra tjänstleverantörer som kan bearbeta den här informationen när de tillhandahåller tjänster för vår räkning.

När du har gett ditt medgivande till insamlingen av data om exakt platsinformation för din mobila enhet kan du sedan ändra våra möjligheter att samla in den här informationen genom att ändra inställningarna för platstjänster i inställningarna för din mobila enhet.

 

 1. Information som samlas in från tredje man.Vi kan, enligt tillämplig lagstiftning, samla in personlig information om dig från tredje man, till exempel från olika typer av sociala medier. Vi kan sedan kombinera den här informationen med den information vi redan har om dig i avsikt att förbättra och anpassa våra webbplatser efter dina önskemål och för andra syften som anges i den här sekretesspolicyn.

 

 1. Vår användning av information

   

Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in via våra webbplatser eller när du kontaktar oss för följande ändamål:

 

 • Tjänster och transaktioner.

Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera tjänster till dig eller utföra transaktioner som du har begärt, inklusive, men inte begränsat till, att informera om företagets produkter eller tjänster du har köpt eller använder, registrera inköpta produkter, behandla produktbeställningar, hantera garantianspråk, ersätta produkthandböcker, hantera kundtjänstärenden och underlätta användningen av våra webbplatser.

 • Administration och skydd av våra verksamheter och webbplatser.

Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och skydda vår verksamhet och våra webbplatser, till exempel i samband med felsökning, systemunderhåll, support, rapporter och värdtjänster för data.

 • Förbättring av vår verksamhet, våra webbplatser, produkter och tjänster.

Vi kan använda dina personuppgifter för att göra verksamhetsanalyser eller för andra syften som hjälper oss att utveckla och förbättra kvaliteten på vår verksamhet, våra webbplatser, produkter eller tjänster (inklusive nya produkter och tjänster). Vi kan till exempel göra detta genom att anpassa våra webbplatser till dina preferenser eller intressen.

 • Marknadsföring.

Vi kan, enligt tillämplig lagstiftning, använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig och för kommunikation angående erbjudanden, evenemang och nyheter, undersökningar, specialerbjudanden och relaterade ämnen.

Du kan när som helst kostnadsfritt avanmäla dig från vår marknadskommunikation via e-post genom att klicka på länken ”Avbryt prenumerationen” i de e-postmeddelanden med marknadsföringsmaterial du får från oss. Du kan även avanmäla dig genom att kontakta oss via den kontaktinformation som finns i den här sekretesspolicyn.

Du kan, beroende på vilket land du är bosatt i, även ha möjlighet att avanmäla dig från andra typer av marknadskommunikation. Kontakta oss via den kontaktinformation som finns i den här sekretesspolicyn för att få mer information.

 • Anställningsansökningar.

I samband med en anställningsansökan eller förfrågan kan du tillhandahålla information om dig själv. Informationen kan till exempel utgöras av en meritförteckning eller ett CV, referenser, information om .

 •                 Vi och medlemmarna i våra koncernbolag kan använda den här informationen i samband med urvalsprocessen inför en anställning. Vi kan även använda informationen enligt innehållet i separata sekretesspolicyer eller andra meddelanden som visas i samband med att du gör din ansökan.
 • Undersökningar och analyser.

Vi kan använda dina personuppgifter i samband med undersökningar och analyser för att studera dina inköpsmönster, identifiera de produkter och tjänster som bäst passar dina behov och mäta effektiviteten av vår annonsering till dig.

 • Upprätthållande:

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att identifiera, förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, överträdelser av våra villkor, lagöverträdelser och andra missbruk av våra webbplatser.

 

Vi kan, enligt tillämplig lagstiftning, kombinera den information vi samlar in via våra webbplatser med annan information vi har om dig (till exempel information om din användning av våra produkter och tjänster). Vi gör detta för att kunna erbjuda en förbättrad och konsekvent kundupplevelse när du interagerar med oss eller för andra syften som anges i den här sekretesspolicyn.

 

 1. Den lagliga grunden för vår bearbetning av information

 

I de fall där tillämplig lagstiftning kräver det, kommer vi att säkerställa att laglig grund finns för bearbetningen av dina personuppgifter.I de flesta fall kommer den lagliga grunden utgöras av att:

 

 • bearbetningen är nödvändig för att säkra prestandan hos de tjänster vi tillhandahåller
 • bearbetningen är nödvändig för efterlevnaden av lagkrav, inklusive efterlevnaden av tillämplig lagstiftning, regler, begäranden från statliga och halvstatliga organisationer, domstolsbeslut eller stämningar
 • bearbetningen baseras på ditt medgivande till bearbetningen av dina personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål (till exempel marknadsföring)
 • bearbetningen är nödvändig för att kunna uppfylla våra legitima intressen, till exempel för att utveckla och förbättra våra webbplatser, produkter och/eller tjänster för våra kunder.

         

 

 1. Anonymisering av information

 

Vi kan, i enlighet med tillämplig lagstiftning, anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan användas för att identifiera dig.Anonymiserad information anses inte utgöra personuppgifter och omfattas därför inte av den här sekretesspolicyn.Vi kan samla in, använda och dela anonymiserad information för alla tänkbara syften.

 

 1. Tiden för lagring av information

 

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter varierar beroende på syftet med bearbetningen.Vi lagrar till exempel de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig samt för att underlätta begärda transaktioner så länge du är kund hos företaget.Vi lagrar dina personuppgifter för användning i marknadsföringssyfte ända till dess att du, enligt tillämplig lagstiftning, har avanmält dig från att få ytterligare direkt marknadskommunikation.Om du skickar en anställningsansökan via våra webbplatser lagrar vi informationen i din ansökan enligt innehållet i den sekretesspolicy eller de andra meddelanden som visas i samband med att du gör din ansökan, eller enligt tillämplig lagstiftning.I alla övriga fall lagrar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn. När dina personuppgifter inte längre behövs anonymiserar vi dem (där tillämplig lagstiftning medger detta), raderar eller förstör dem.

 

 1. Utlämnande av information

   

Vi kan, i enlighet med tillämplig lagstiftning, dela dina personuppgifter med utvalda tredje män enligt beskrivningen nedan.

 

 • Våra koncernbolag.

Vi kan vid behov dela dina personuppgifter med närstående bolag och våra koncernbolag för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

 • Tjänstleverantörer.

Vi kan dela dina personuppgifter med kontraktsbundna företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Dessa företag kan till exempel vara värdar för webbplatser, utföra undersökningar, bearbeta transaktioner, analysera våra webbplatser och utföra analyser för att förbättra kvaliteten hos vår verksamhet, våra webbplatser, produkter och tjänster.

Vi kräver att dessa tjänstleverantörer skyddar dina personuppgifter och behandlar dem konfidentiellt.

 • Distributörer och andra betrodda affärspartner.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje man som distribuerar våra produkter samt andra betrodda affärspartner i avsikt att bland annat låta dessa tredje män skicka marknadskommunikation till dig.

Den här delningen av dina personuppgifter för användning i marknadsföringssyfte görs enligt tillämpliga lagar och regler.

Utlämnande av uppgifter i samband med transaktioner.

I samband med vissa transaktioner kan vi lämna ut en del eller alla dina personuppgifter till finansinstitut, myndighetsenheter och speditörer eller posttjänster som är delaktiga i expedieringen av transaktionen.

 • Utlämnande av uppgifter i samband med förvärv eller avyttringar.

Det kan komma att uppstå omständigheter där företaget av strategiska skäl eller andra affärsmässiga skäl beslutar att sälja, köpa, avyttra, slå samman eller på annat sätt omorganisera verksamheter i vissa länder.

Vi kan lämna ut information vi har om dig om det är att betrakta som ett rimligt krav för att gå vidare med förhandlingar eller slutförandet av en sammanslagning, ett förvärv, en avyttring eller en försäljning av samtliga eller en del av företagets tillgångar.

 • Utlämnande av uppgifter av andra orsaker.

Vi kan lämna ut personuppgifter om så krävs enligt lag, om vi har rätt att göra det enligt lag eller om det sker i tron att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav eller följa rättsliga beslut, för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller för att skydda någon individs personliga säkerhet under omständigheter som kräver särskild skyndsamhet.

 

 1. Internationella överföringar

 

Vi är ett globalt företag.kan samlas in, överföras till och användas av företaget, våra koncernbolag, leverantörer, distributörer och andra affärspartner och/eller agenter i länder utanför ditt bosättningsland inklusive, men inte begränsat till, USA, Mexiko och Indien enligt tillämplig lagstiftning.Observera att integritetsskyddet och lagkraven, inklusive rättigheten att få tillgång till dina personuppgifter, i vissa av dessa länder kan skilja sig från de krav och regler som gäller i ditt bosättningsland.Vi kommer dock

 

Användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 

Vi har, där detta krävs, infört lämpliga säkerhetsåtgärder för våra koncernbolag, tjänstleverantörer, underleverantörer, distributörer och andra affärspartner och agenter för att se till att överföringar av personuppgifter till länder utanför EES har ett lämpligt skydd.Dessa säkerhetsåtgärder omfattar oftast EU:s standardavtalsklausuler enligt artikel 46(2) i EU:s allmänna dataskyddsförordning.Kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av den här sekretesspolicyn för att få mer information om de säkerhetsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter.

 

 1. Säkerhet  Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter.

Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst till, användning eller utlämnande av dina personuppgifter. Det omfattar till exempel implementeringen av de säkerhetsåtgärder som kan krävas enligt tillämplig lagstiftning.

Eftersom inga informationssystem kan vara hundraprocentigt säkra kan vi inte garantera att dina personuppgifter är absolut säkra. Vi är inte heller ansvariga för säkerheten för den information du överför till våra webbplatser via nätverk som inte står under vår kontroll, till exempel Internet och trådlösa nätverk.

Ditt eget agerande kan dessutom påverka säkerheten för dina personuppgifter.I de fall vi har gett dig (eller du själv har valt) ett användar-id och lösenord till våra webbplatser är du ansvarig för att se till att dessa inloggningsuppgifter förblir konfidentiella och inte avslöjas för andra.

 

 1. Cookies och liknande tekniker

 

 • Vad är en cookie?

 

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information och som laddas ned till din hårddisk eller webbläsarens minne när du besöker någon av våra webbplatser.Cookies ger oss möjlighet att hantera innehållet och layouten på våra webbplatser, och identifiera datorer och andra enheter som har besökt webbplatserna tidigare.Cookies har flera olika uppgifter. De används till exempel för att våra webbplatser ska komma ihåg dina inställningar och hjälper oss förbättra webbplatsernas användbarhet och prestanda, och din upplevelse när du besöker dem.

 

Våra webbplatser kan även innehålla elektroniska bilder, så kallade webbfyrar eller pixeltaggar, som gör det möjligt att räkna antalet användare som har besökt olika sidor.Vi kan använda webbfyrar i e-postmeddelanden med reklammaterial eller nyhetsbrev för att kunna avgöra om meddelandena har öppnats och lett till någon åtgärd.

 

 • Olika kategorier av cookies och liknande tekniker vi använder

 

De typer av cookies och liknande tekniker som kan användas på våra webbplatser tillhör någon av följande fyra kategorier:Strikt nödvändiga cookies, prestandacookies, funktions- och profilcookies och reklamcookies.

             

 

              1.Strikt nödvändiga cookiesär en förutsättning för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda de funktioner som finns där, framförallt om du vill kunna söka efter information och göra beställningar.Utan den här typen av cookies kan tjänster som du efterfrågar inte tillhandahållas.Den här typen av cookies samlar inte in information om dig som kan användas i marknadsföringssyften eller för att komma ihåg var du har varit på Internet.Ett exempel på en strikt nödvändig cookie är en varukorgscookie som används för att komma ihåg vilka produkter du vill köpa när du lägger till produkter i din varukorg eller går till kassan.

             

 

              2.Prestandacookiessamlar in information om hur du använder våra webbplatser, till exempel vilka sidor du oftast besöker, och om du får felmeddelanden på vissa sidor.Den här typen av cookies samlar in information som används för att förbättra funktionen hos våra webbplatser.Utan prestandacookies kan vi inte få information om våra webbplatsers prestanda och göra relevanta förbättringar som kan ge dig en bättre webbupplevelse.Några exempel på de prestandacookies vi använder på våra webbplatser är Google och Adobe Analytics (se vidare diskussion nedan).

             

 

              3.Funktions- och profilcookiesger våra webbplatser möjlighet att lagra information du tillhandahåller, till exempel språkinställningar och teknisk information som är till hjälp vid din interaktion med webbplatserna.De lagrar till exempel ditt användar-id och delar av din användarprofil.De säkerställer dessutom att du får en meningsfull upplevelse när du använder webbplatserna och att du får relevanta erbjudanden från oss.De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat, till exempel visa en video eller lämna en kommentar på en blogg.Dessa cookies används inte för att spåra din aktivitet på andra webbplatser.

          Utan dem kan en webbplats inte komma ihåg val som du gjort tidigare eller anpassa din webbupplevelse.Vi använder till exempel en cookie för att lagra din språkinställning så att vi kan visa resultaten från produktsökningar på rätt språk och en annan cookie för att lagra om du vill att den banderoll med cookieinformation som finns på våra webbplatser ska visas.Den här cookien hjälper oss att komma ihåg ditt val angående visningen av banderollen med cookieinformation nästa gång du besöker samma webbplats eller någon annan av företagets webbplatser med samma domän eller toppnivådomän.

              

              4.Reklamcookies och liknande teknikerkan användas för att leverera annonser som är anpassade för dig och dina intressen.De kan även användas för att begränsa antalet gånger en annons visas för dig och för att mäta hur effektiv en reklamkampanj är.Dessa cookies kan spåra dina besök på andra webbplatser.Utan den här typen av cookies och liknande tekniker blir den onlinereklam som visas mindre relevant för dig och dina intressen.

 

Vi tillåter fristående annonseringspartner att använda cookies och andra tekniker för att samla in information om dina webbaktiviteter och på olika webbplatser när du använder våra webbplatser, till exempel information om vilka produkter du söker efter eller köper samt din plats.Några exempel på reklamcookies och liknande tekniker vi använder är Google AdWords och Facebook Pixels               

 

             

CookiemedgivandeDen första gången du besöker någon av våra webbplatser visas en banderoll med information om cookies och du blir tillfrågad om du godkänner vår användning av cookies enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn.Du kan vanligtvis ändra dina webbläsarinställningar och avböja användningen av cookies. Du kan även när som helst återkalla ditt medgivande till användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar till att neka eller inaktivera användningen av cookies.Om du väljer att avböja användningen av cookies kan du eventuellt inte använda alla funktioner på våra webbplatser eller andra webbplatser du besöker.

             

 

             

Vår användning av webbanalyserVi använder webbanalyser av branschstandardtyp för att spåra besökare på våra webbplatser.Dessa analyser tillhandahålls av Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics och Coveo (”leverantörer av webbanalyser”).Den information som genereras av cookien om hur du använder våra webbplatser (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av våra leverantörer av webbanalyser på deras servrar.Våra leverantörer av webbanalyser använder informationen i syfte att utvärdera din användning av våra webbplatser, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till webbplatsaktiviteter och Internetanvändning.Leverantörerna av webbanalyser kan även överföra informationen till tredje man om så krävs enligt lag, eller om tredje man bearbetar informationen för deras räkning.

             

 

             

Du kan avanmäla dig från deltagandet i den webbanalys som utförs av Google, Adobe eller Facebook på andra sätt kontrollera hur dessa tekniker används när du besöker våra webbplatser genom att följa anvisningarna här:

 

             

Länk till avanmälan från Google Analytics

Länk till avanmälan från Adobe Analytics

Länk till Facebooks inställningar och verktyg för sekretess (du måste vara inloggad på ditt konto)

             

 

 1. Spåra inte

 

Vissa webbläsare kan sända ”spåra inte-signaler” till de webbplatser som användaren kommunicerar med.Eftersom olika webbläsare införlivar och aktiverar den här funktionen på olika sätt är det inte alltid klart om användarna verkligen avser att skicka de här signalerna eller om de ens är medvetna om dem.Vi vidtar i dagsläget inga åtgärder som svar på sådana signaler.

 

 1. Dina rättigheter  Du kan ha vissa rättigheter avseende de personuppgifter vi samlar in om dig via våra webbplatser eller när du kontaktar oss.

Om du är bosatt i ett EES-land kan nedanstående rättigheter gälla dig.

För övriga användare varierar rättigheterna beroende på bosättningsland.

Vi underlättar dina möjligheter att utöva de rättigheter du har enligt tillämplig lagstiftning.

 

 • Åtkomst:

Du kan ha rätt att få åtkomst till, granska och korrigera de personuppgifter som har samlats in via våra webbplatser eller i samband med att du har kontaktat oss.

I en del fall kan du göra detta genom att gå till den sida där du angav informationen.

Du kan hjälpa oss att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade och korrekta genom att meddela oss om du byter postadress, telefonnummer eller e-postadress.

 • Motsätta dig bearbetning:

DU KAN VARA BERÄTTIGAD ATT MOTSÄTTA DIG VISSA TYPER AV BEARBETNINGSAKTIVITETER SOM OMFATTAR DINA PERSONUPPGIFTER. DET KAN ÄVEN OMFATTA DE TILLFÄLLEN DÅ VI HAR ETT LEGITIMT INTRESSE AV ATT BEARBETA DINA PERSONUPPGIFTER ELLER I DE FALL DÅ VI BEARBETAR PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED DIREKTMARKNADSFÖRING.

VI KAN I VISSA FALL UPPVISA ÖVERTYGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR ATT FORTSÄTTA BEARBETA DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÄR I SÅDANA FALL INTE TVUNGNA ATT UPPFYLLA DIN BEGÄRAN.

 • Radering av information:

Du kan vara berättigad att begära att dina personuppgifter raderas, till exempel när informationen inte längre behövs för det syfte för vilket den samlades in.

 • Begränsning:

Du kan vara berättigad att begära att vi begränsar bearbetningen av dina personuppgifter, till exempel i de fall där du motsätter dig informationens riktighet.

 • Dataportabilitet:

Du kan vara berättigad att få och återanvända dina personuppgifter för dina egna syften.

Detta kallas rätten till dataportabilitet och kräver att vi, där så är tillämpligt, flyttar, kopierar eller överför dina personuppgifter från våra system till dig eller till (där detta är tekniskt möjligt) en tredje man vald av dig utan att användbarheten för dina data påverkas.

 • Medgivande: Om du har gett ditt medgivande till bearbetningen av dina personuppgifter kan du ha rätt att när som helst avbryta detta medgivande. Du gör detta genom att kontakta oss via den kontaktinformation som finns i slutet av den här sekretesspolicyn. Du kan när som helst avanmäla dig från vår e-postmarknadsföring genom att klicka på länken ”Avbryt prenumerationen” i något av de e-postmeddelanden med marknadsföringsmaterial du får från oss.

Det påverkar dock inte lagenligheten för några bearbetningar innan detta tillfälle.

 

Vi besvarar alla begäranden från dig och hjälper dig utöva dina rättigheter inom de tidsramar som lagen kräver.Vi kan debitera en avgift för att underlätta din begäran i de fall lagen medger det.Använd kontaktuppgifterna i slutet av det här sekretessmeddelandet för att kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.Vi kan vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi utför en begäran.Om du anser att vår bearbetning av dina personuppgifter inte följer tillämpliga dataskyddslagar kan du göra en anmälan till den myndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagar i din jurisdiktion.Vi uppskattar dock om vi får möjlighet att svara på dina frågor och ber dig att först kontakta oss angående eventuella klagomål.

 

Om du har frågor om eller vill utöva dina rättigheter kan du skicka en begäran om sekretessinformation via följande länk:

 

[email protected]

 

 1. Barns personuppgifter  Vi samlar inte medvetet in information från barn och våra webbplatser är heller inte riktade till barn.

Definitionen av ”barn” avgörs av tillämpliga lagar och regler i den jurisdiktion där du befinner dig.

 1. Länkar till andra webbplatser  Våra webbplatser kan innehålla länkar till fristående webbplatser, produkter eller tjänster.

Vi tar inget ansvar för dessa webbplatser, produkter och tjänster, deras policyer, insamling eller annan bearbetning av dina personuppgifter.

Dessa fristående parter har egna sekretesspolicyer som beskriver hur information samlas in via deras webbplatser, produkter eller tjänster.

Vi uppmanar dig att studera sekretesspolicyerna för dessa fristående webbplatser.

 

 1. Kontakta oss  Kontakta oss via kontaktinformationen nedan om du har några frågor angående den här sekretesspolicyn eller vår hantering av dina personuppgifter, om du har några klagomål eller vill kontakta vår dataskyddschef.

Vi svarar så snart som är möjligt och hoppas kunna lösa eventuella problem på bästa sätt.

 

https://www.se-eshop.adiglobal.com/content/content.numo?ida=1&idas=3

 

 1. Ändringar av den här sekretesspolicyn  Vi kan ibland uppdatera den här sekretesspolicyn.

När vi gör detta ändrar vi datumet vid ”senast uppdaterad” överst och underst i sekretesspolicyn och vidtar de ytterligare steg som krävs enligt tillämpliga lagar.

 

 

Senast uppdaterad 03 januari 2019

 

close button