Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button

Vårt hem är vår borg, en plats att hålla både familjen och personliga tillhörigheter säkra och skyddade. Samma sak gäller för att skydda våra företag och tillgångar samt de människor som arbetar inom dem. Med över 11 000 rapporterade bostadsinbrott i Sverige 2022* är inbrottslarmsystem inte bara en viktigt avskräckande faktor utan även ett övervakningssystem dygnet runt som skyddar inte bara byggnaden och dess innehåll utan också tomten. Efterfrågan på inbrottslarm är högre än någonsin och installatörer letar efter rätt produkter för att tillgodose kundens behov.

Val av system

För installatörer finns det ett stort utbud av system att presentera för hem- och företagsägare, allt från enkla larm med enbart sirén, användarövervakade smarta säkerhetssystem till tredjepartsövervakade säkerhetssystem med återkommande övervakningsavtal (abonnemang). Medan larm med enbart sirén kan erbjuda en billigare lösning, är det hörbara larmet den enda varningsmetoden och är utformat för att skrämma bort inkräktare och påkalla uppmärksamhet från dem som befinner sig i närheten. Relativt få inbrott upptäcks av grannar eller närbelägna företag och kan slutanvändaren kan därför vilja överväga bredare alternativ. Med teknikbaserade smarta hemssäkerhetssystem eller övervakade system, tillsammans med den externa (lamsändningen/push-notiser) signaleringsenheten, får användaren eller tredje part meddelande och i vissa fall kan de se vad som händer på fastigheten för att avgöra om ytterligare åtgärder behövs.

Trådbundet eller trådlöst

Medan de flesta bostadssystem har en nätansluten styrenhet med ett reservbatteri har slutanvändaren möjlighet att välja mellan trådbundna eller trådlösa sensorer, PIR (passiv infraröd) detektorer, dörr- och fönstersensorer samt interna och externa kameror och video-dörrklockor. Fördelen med trådlösa sensorer är att de är enklare att installera och flytta runt på en fastighet utan behov av elektrisk kabeldragning. Nackdelen är att de är beroende av batterier, så batteriets livslängd behöver kontrolleras regelbundet. Trådbundna system är vanligtvis mer komplexa att installera, men erbjuder ofta mer funktionalitet och kräver mindre underhåll. Fördelen med de flesta moderna inbrottslarmsystem är att de nu kan kopplas samman med andra smarta hemtillbehör, inomhuskameror, utomhussäkerhetsbelysning och kameror eller video-dörrklockor. Hos ADI har vi ett brett sortiment av inbrottslarmsystem från ledande leverantörer tillsammans med smarta hemprodukter, så som installatör har du möjlighet att uppfylla dina kunders krav, oavsett om det handlar om en enkel installation av ett inbrottslarm för hemmet, ett kommersiellt inbrottslarm eller en komplett lösning med inbrottslarm, passerkontroll, säkerhetskameror och smarta hemfunktioner.

Underhåll och standarder

Precis som med vilket inbrottslarmssystem som helst är regelbunden underhåll viktigt och minskar defekter. Underhållsavtal är ett bra alternativ för slutanvändaren och ett bra sätt för installatören och slutanvändaren att bibehålla sin relation, vilket möjliggör diskussioner om ny teknik och uppgraderingar. Att använda en professionell installatör är också ett krav för vissa försäkringsbolag, oavsett om det gäller hem- eller företagsförsäkring.

Oavsett om du installerar ett nytt system eller uppgraderar och utökar dina kunders nuvarande system finns det en mängd olika system, kringutrustning och tillbehör för smarta hem tillgängliga, allt handlar om att hjälpa din kund att fatta rätt beslut för deras hem eller företag för långsiktig säkerhet och sinnesro.

close button