Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
Cookies

Cookies 


Sekretesspolicy och cookies 

Introduktion

ADI Safety Line Security AB, inklusive dess kontrollerade dotterbolag och koncernbolag, [benämns gemensamt "ADI"] strävar efter att skydda din integritet. I den här sekretesspolicyn redogör vi för de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser eller använder en onlineapplikation som innehåller en länk till sekretesspolicyn [benämns gemensamt "webbplatserna"]. Sekretesspolicyn omfattar även uppgifter som vi får när du kontaktar oss [till exempel för att kommentera någonting, ställa en fråga eller be om hjälp med någon av våra produkter eller tjänster]. I policyn beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder uppgifterna och vilka val du har vad gäller vår användning av uppgifterna. Vi informerar även om de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter och hur du kan granska och korrigera dina personuppgifter. Genom att gå in på våra webbplatser eller ge oss dina personuppgifter när du kontaktar oss samtycker du till att vi samlar in information från dig och använder den på det sätt som beskrivs i sekretesspolicyn.

Med termen "personuppgifter" avses i den här sekretesspolicyn information som identifierar en viss individ, till exempel namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. När annan information, till exempel val av nyhetsbrev via e-post, produktköp eller preferenser vad gäller kundprodukter, är kopplad till personuppgifter betraktas även den informationen som personuppgifter.

 

Vår insamling av information

Information som samlas in direkt från dig. I regel kan du besöka ADIs webbplatser utan att lämna några personuppgifter. På vissa sidor kan vi be dig lämna personuppgifter så att vi kan tillhandahålla en tjänst eller utföra en transaktion som du har efterfrågat. Du kan även ge oss vissa personuppgifter när du kontaktar oss [till exempel för att kommentera någonting, ställa en fråga eller be om kundsupport]. De personuppgifter vi samlar in eller tar emot kan omfatta följande:

  • kontaktinformation, till exempel namn, titel, namn på ditt företag/organisation, e-postadress, telefon- och faxnummer och fysisk adress;
  • information om ditt företag eller din befattning;
  • dina inställningar för e-postreklam;
  • ekonomisk information [inklusive kreditkorts- eller kontouppgifter];
  • information, till exempel nationalitet och vilket land du är bosatt i, som vi behöver för att avgöra om vi enligt gällande bestämmelser om exportkontroll kan lämna ut information om vissa tekniker till dig;
  • information som används för att anpassa och underlätta din användning av våra webbplatser, inklusive inloggning och teknisk information;
  • förfrågningar om och beställningar av våra produkter och tjänster;
  • information som vi behöver för att avgöra vilka produkter och tjänster som bäst uppfyller dina behov;
  • registringsinformation för händelser och
  • feedback från dig om våra webbplatser och våra produkter och tjänster i allmänhet.

Du behöver inte lämna några uppgifter alls, men om du inte gör det kan vi eventuellt inte tillhandahålla den tjänst du efterfrågar eller genomföra någon transaktion.

Information som samlas in automatiskt. Vi samlar in information om ditt besök på våra webbplatser, till exempel vilka sidor du tittar på, antalet byte som överförs, vilka länkar du klickar på, vilka material du kommer åt och andra åtgärder som du utför på ADIs webbplatser. Vi kan kombinera de uppgifterna med dina personuppgifter och använda den kombinerade informationen enligt den här sekretesspolicyn. Vi samlar även in viss standardinformation som din webbläsare skickar till alla webbplatser du besöker, till exempel din IP-adress [Internet Protocol-adress], webbläsarens typ, funktioner och språkinställning, vilket operativsystem du har, datum och tidpunkt då du besökte webbplatsen och från vilken webbplats du använde en länk för att komma till någon av våra webbplatser. Vi kombinerar inte den här standardinformationen med personuppgifter.

 

Vår användning av information

Tjänster och transaktioner. Vi använder dina personuppgifter för att leverera tjänster eller utföra transaktioner som du har begärt, inklusive, men inte begränsat till, informera om ADIs produkter eller tjänster, registrera inköpta produkter, behandla produktbeställningar, hantera garantianspråk, byta ut produkthandböcker, hantera kundtjänstärenden och underlätta användningen av våra webbplatser. I syfte att ge dig ett mera sammanhängande och givande bemötande kan vi kombinera information som samlas in på våra webbplatser med information som vi samlar in eller förvärvar på annat sätt. Det hjälper oss att lära känna dig och hur du interagerar med och använder ADIs produkter och tjänster så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster från ADI som du kanske kan vara intresserad av, men också att utveckla och hantera våra produkter, tjänster och kundvård i allmänhet.

Förbättra webbplatser och produkter. Vi kan använda dina personuppgifter för att göra verksamhetsanalyser eller för andra ändamål i syfte att förbättra kvaliteten på vår verksamhet, våra webbplatser och ADIs produkter eller tjänster [inklusive nya produkter eller tjänster], eller för att göra våra webbplatser enklare att använda genom att du inte gång på gång behöver ange samma uppgifter eller genom att anpassa våra webbplatser efter dina preferenser eller intressen.

Kommunikation. Vi kan använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter eller tjänster från ADI som du kanske kan vara intresserad av och för att skicka dig undersökningar om din användning av produkter och tjänster från ADI. Du kan avanmäla dig från att ta emot reklammaterial från oss genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i sekretesspolicyn. Alla e-postmeddelanden med reklammaterial som vi skickar innehåller dessutom en länk för att avbryta prenumerationen så att du enkelt kan stoppa den typen av kommunikation. Om du väljer att avbryta prenumerationen tar vi bort dig från listan i fråga inom tio vardagar.

Anställningsansökan. I samband med en anställningsansökan eller förfrågan kan du komma att tillhandahålla oss information om dig själv, till exempel i form av en meritförteckning eller ett CV. Vi kan använda de uppgifterna i hela ADI när vi överväger att nyanställa. Om din ansökan eller intresseanmälan inte genast leder till anställning behåller vi dina uppgifter för eventuellt framtida bruk under en begränsad tidsperiod, såvida du inte uttryckligen begär att vi inte ska göra det.

Utöver de olika typer av användningar som vi tagit upp här ovan kan vi använda information som vi har samlat in för att spåra, förhindra och vidta åtgärder mot bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, överträdelser av våra villkor, lagöverträdelser och andra missbruk av webbplatserna.

 

Vår användning av cookies och webbfyrar

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din hårddisk eller webbläsarens minne när du besöker ADIs webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi ordna innehållet och layouten på våra webbplatser och identifiera datorer och andra enheter som har besökt webbplatserna tidigare. Cookies har flera olika uppgifter. De används till exempel för att våra webbplatser ska komma ihåg dina inställningar, och är till god hjälp i vårt arbete med att förbättra webbplatsernas användbarhet och prestanda och din upplevelse när du besöker dem.

Våra webbplatser kan även ha elektroniska bilder, så kallade webbfyrar eller pixeltaggar [web beacons på engelska], som gör det möjligt att räkna antalet användare som har besökt olika sidor. Vi kan lägga in webbfyrar i e-postmeddelanden med reklammaterial eller nyhetsbrev så att vi kan se om meddelandena har öppnats och lett till någon åtgärd.

Cookiekategorier

De typer av cookies som kan användas på ADIs webbplatser tillhör någon av följande fyra kategorier: Strikt nödvändig, Prestanda, Funktion och profil och Reklam.

1.     Strikt nödvändiga cookies

Strikt nödvändiga cookies är en förutsättning för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda de funktioner som finns där, särskilt om du vill söka efter information och göra beställningar. Utan den här typen av cookies kan tjänster som du efterfrågar inte tillhandahållas. Den här typen av cookies samlar inte in information om dig som kan användas i marknadsföringssyften eller för att komma ihåg var du har varit på Internet. Ett exempel på en strikt nödvändig cookie är en "varukorgscookie" som används för att komma ihåg vilka produkter du vill köpa när du lägger till produkter i din varukorg eller går till kassan.

2.     Prestandacookies

Prestandacookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser, till exempel vilka sidor du oftast går till, och om du får felmeddelanden från vissa sidor. Den här typen av cookies samlar bara in anonym information som används för att förbättra hur våra webbplatser fungerar.

De används inte för att kunna ge dig riktad onlinereklam. Utan prestandacookies kan vi inte ta reda på våra webbplatsers prestanda och göra förbättringar som skulle kunna ge dig en bättre webbupplevelse. Exempel på prestandacookies som vi använder på våra webbplatser är Google och Adobe Analytics [se vidare diskussion nedan].

3.     Funktions- och profilcookies

Med hjälp av funktions- och profilcookies kan information som du tillhandahåller, till exempel språkinställningar, lagras på våra webbplatser liksom teknisk information som är till hjälp vid din interaktion med webbplatserna. De lagrar till exempel ditt användar-id och delar av din användarprofil. De säkerställer också att du får en meningsfull upplevelse när du använder webbplatserna och att du får relevanta erbjudanden från ADI. De kan även användas för att tillhandahålla tjänster som du har efterfrågat, till exempel visa en video eller lämna en kommentar på en blogg. Den information som funktions- och profilcookies samlar in kan vara anonym och de kan inte användas för att spåra din webbläsaraktivitet på andra webbplatser.

Utan dem kan en webbplats inte komma ihåg val som du gjort tidigare eller anpassa din webbupplevelse. Vi använder till exempel en cookie för att lagra din språkinställning så att vi kan visa produktsökningsresultat på rätt språk och en annan cookie för att lagra om du vill eller inte vill se den banderoll med cookieinformation som vi har på våra webbplatser. Den cookien hjälper oss att komma ihåg ditt val vad gäller banderollen med cookieinformation nästa gång du besöker samma webbplats eller någon annan ADI-webbplats med samma domän eller samma toppnivådomän.

4.     Reklamcookies

Reklamcookies kan användas för att leverera annonser som är anpassade med tanke på just dig och dina intressen. De kan även användas för att begränsa antalet gånger en annons visas för dig och för att mäta hur effektiv en reklamkampanj är. Reklamcookies kan spåra dina besök på andra webbplatser, men i regel lagrar de ingen information om vem du är.

Utan den här typen av cookies blir den onlinereklam som visas för dig mindre relevant för dig och dina intressen.

Ange cookieinställningar

Du kan välja att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan i regel ändra dina webbläsarinställningar och avböja cookies eller ange att du vill bli informerad när en cookie placeras på din dator. Om du väljer att avböja cookies kan du eventuellt inte använda alla funktioner på ADIs webbplatser eller andra webbplatser som du besöker.

Hur vi använder webbanalyser

På ADI använder vi branschstandardwebbanalyser för att spåra besökare på våra webbplatser. Analyserna görs av Google Analytics och Adobe Analytics. Den information som genereras av cookien om hur du använder våra webbplatser [inklusive din IP-adress] överförs och lagras av Google och Adobe på servrar i USA. Google och Adobe använder informationen i syfte att utvärdera din användning av våra webbplatser, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning. Google och Adobe kan även överföra informationen till utomstående parter om så krävs enligt lag, eller om utomstående parter bearbetar informationen för Googles eller Adobes räkning. Google och Adobe kopplar inte din IP-adress till några andra data som Google och Adobe har tillgång till.

Du kan avanmäla dig från webbanalyser genom att installera de här verktygen på din dator.

Avanmälningslänk för Google Analytics 
Avanmälningslänk för Adobe Analytics

Spåra inte-signaler och liknande mekanismer

En del webbläsare kan överföra "spåra inte-"signaler till webbplatser som användaren kommunicerar med. Eftersom olika webbläsare införlivar och aktiverar den här funktionen på olika sätt är det inte alltid klart om användarna verkligen avser att skicka de här signalerna eller om de ens är medvetna om dem. För närvarande råder det oenighet, bland annat mellan deltagare i den ledande internetstandardsättande organisationen, om vad webbplatser ska göra [om något] när de får den här typen av signaler.

ADI vidtar i dagsläget inga åtgärder som svar på sådana signaler. Om och när en slutlig standard fastställs och godkänns kommer ADI att ta ställning till hur vi ska svara på sådana signaler.

 

Utlämnande av dina personuppgifter

Med undantag för på de sätt som anges nedan lämnar vi inte ut personuppgifter som vi samlar in om dig via våra webbplatser eller som du ger oss när du kontaktar oss utanför ADI utan ditt tillstånd.

Utlämnande av uppgifter till tjänsteleverantörer. ADI ingår avtal med andra företag för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, till exempel vara värdar för webbplatser, skicka ut information, göra undersökningar, behandla transaktioner, analysera våra webbplatser och göra verksamhetsanalyser och andra analyser för att förbättra kvaliteten på vår verksamhet, våra webbplatser och våra produkter eller tjänster. Vi ger de här företagen enbart tillgång till de delar av dina personuppgifter de behöver för att leverera sina tjänster på ett effektivt sätt. Företagen och deras anställda har inte tillstånd att använda personuppgifter som de får från ADI i något annat syfte.

Utlämnande av uppgifter till distributörer eller leverantörer. När vi svarar på en begäran från din sida kan vi dela dina personuppgifter med företag som distribuerar våra produkter eller tillhandahåller oss produkter. I sådana fall ger vi företagen i fråga enbart tillgång till de personuppgifter de behöver för att svara på din begäran, och företagen och deras anställda har inte tillstånd att använda personuppgifterna för några andra ändamål. I en del fall kan vi eventuellt komma att be dig om tillstånd att dela dina uppgifter med distributörer för marknadsföringsändamål och inte endast för att svara på en begäran från din sida. Vi lämnar hur som helst inte ut dina uppgifter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga tillstånd.

Utlämnande av uppgifter i samband med transaktioner. I samband med vissa transaktioner kan vi lämna ut en del eller alla dina personuppgifter till finansinstitut, myndighetsenheter och speditörer eller posttjänster som är delaktiga i expedieringen av transaktionen.

Utlämnanden av uppgifter i samband med förvärv eller avyttringar. Det kan komma att uppstå omständigheter där ADI av strategiska skäl eller andra affärsmässiga skäl beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera verksamheter i vissa länder. En sådan transaktion kan medföra att personuppgifter lämnas ut till potentiella eller faktiska köpare, eller mottagande av säljare av personuppgifter. Vi kan lämna ut information som vi har om dig om det är att betrakta som ett rimligt krav för att gå vidare med förhandlingar eller slutförande av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller en del av ADIs tillgångar. Det är ADIs policy att på lämpligt sätt försöka skydda information vid de här typerna av transaktioner.

Utlämnanden av uppgifter av andra skäl. Vi kan lämna ut personuppgifter om så krävs enligt lag, om vi har rätt att göra det enligt lag eller om det sker i tron att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav eller följa rättsliga beslut, för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller för att skydda någon individs personliga säkerhet under omständigheter som kräver särskild skyndsamhet.

 

Säkerhet

ADI strävar efter att skydda dina personuppgifter. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning eller utlämnande av dina personuppgifter. Vi lagrar till exempel de personuppgifter du lämnar i datorsystem med begränsad åtkomst i lokaler med begränsat tillträde. Du ansvarar själv för att skydda och hemlighålla dina lösenord till webbplatser som du loggar in på. När du navigerar på en webbplats som du loggat in på eller från en webbplats till en annan som använder samma inloggningsmekanism verifierar vi din identitet med hjälp av en krypterad cookie som lagras på din dator.

 

Granska dina personuppgifter

I en del fall kan du granska och korrigera personuppgifter som du lämnat på våra webbplatser genom att gå till den sida där du angav informationen. Du kan alltid begära att få granska och korrigera de personuppgifter som samlas in om dig via våra webbplatser eller som du tillhandahåller oss när du kontaktar oss, eller be ADI sluta använda dem genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som finns angiven nedan. Vi kan vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till dina personuppgifter. Du kan hjälpa oss att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade och korrekta genom att meddela oss om du byter postadress, telefonnummer eller e-postadress.

 

Samtycke till internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in på våra webbplatser eller som du ger oss när du kontaktar oss kan skickas till USA eller något annat land där ADI eller dess ombud eller leverantörer bedriver verksamhet. Vi kan även lagra och bearbeta informationen där. Även om den lagstiftning som skyddar personuppgifter i de länderna kan skilja sig från lagstiftningen där du bor vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda din integritet. Genom att använda våra webbplatser eller kontakta oss och ge oss dina personuppgifter samtycker du till att informationen överförs till andra länder.

 

Barns personuppgifter

ADI samlar inte medvetet in information från barn och våra webbplatser är heller inte riktade till barn.

 

Länkar till andra webbplatser

Det kan finnas länkar på våra webbplatser till andra webbplatser, till exempel distributörer och återförsäljare för ADI, ADI leverantörer och tjänsteleverantörer, yrkesorganisationer och myndighetsorganisationer och publikationer. Vi länkar också till utomstående leverantörer som tillhandahåller onlineutbildning. Även om vi försöker enbart länka till webbplatser med lika höga krav och samma respekt för individens integritet ansvarar vi inte för innehållet, säkerheten eller sekretessrutinerna på andra webbplatser.

 

Efterlevnaden av sekretesspolicyn/Kontakta oss

Om du har frågor som rör sekretesspolicyn eller hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på: https://uk-eshop.adiglobal.com/Company/Pages/contactUs.aspx. Vi svarar så snart som är möjligt och hoppas kunna lösa eventuella problem på bästa sätt.

 

Ändringar av sekretesspolicyn

 

ADI kan då och då uppdatera sekretesspolicyn. När vi gör det ändrar vi datumet för "senast uppdaterad" som finns angivet längst upp och längst ned på sidan med sekretesspolicyn. Om vi gör betydande förändringar av vårt sätt att samla in, använda och/eller dela personuppgifter som vi samlar in om dig via våra webbplatser meddelar vi dig det genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du senast angett och/eller genom att på en framträdande plats informera om ändringarna på webbplatserna.

 

close button